Обекти

 1. Газификация на керамичен завод
 2. Обезмъглителна инсталация и топловъздушно отопление на плувен комплекс
 3. Обезпрашителна инсталация и инсталация за пневмотранспорт на твърди абразивни частици
 4. Климатизация на МОЛ, гр. Шумен
 5. Хипермаркет Кауфланд, гр.Бургас – РЗП 7500м2
 6. Хипермаркет Кауфланд, гр.Кюстендил – РЗП 5000м2
 7. МОЛ Плевен – Търговски център в УПИ ІV, кв.700, ж.к. СТОРГОЗИЯ, гр. Плевен РЗП 20 000 м2
 8. МОЛ Шумен – Търговски комплекс Плаза Център Шумен в гр. Шумен, кв.344, бул. “Симеон Велики” No2 РЗП 50 000 м²
 9. Сердика Център – Многофункционален търговски комплекс с административна сграда, подземни и надземни гаражи, трафопост в УПИ VI-550, кв.164, м-ст “Подуене център”, гр. София
 10. Мега Мол Люлин, гр. София, България – Изграждане на търговски комплекс РЗП 50 000 м²,
 11. Немско Посолство, София, България – Идеен и технически проекти за реконструкция съгласно пожарна концепция
 12. “Център за настаняване на деца семеен тип”, гр.Сливен (кв. Ново село; кв. Дружба; кв. Сините камъни), гр. Асеновград
 13. Жилищен комплекс “БИСТРИЦА – ТЕРАС” – гр. СОФИЯ Жилищна сграда N 9 ПИ 114, м.”Зли камък”, с.Бистрица, р-н Панчарево, гр.София
 14. Вентилация и топловъздушно отопление на ресторант гр. Гифхорн, Германия
 15. Детайлно обследване на топлопреносната мрежа на гр. Козлодуй
 16. Детайлно обследване за енергийна ефективност на ДМСГД “Св. Параскева”, гр. София, ул.”Порой” N16
 17. Инвеститорски надзор на обект: Т.А.О.център – УПИ VI; кв.220;Западно направление; бул “Т. Александров”-109-115
 18. Реконструкция и рехабилитация на съществуваща многофункционална спортна зала – Инвеститор Столична община, Район “Лозенец”
 19. Остъкляване на лоджия и преустройство на апартамент № 16, на първи етаж във вход ‘ В’ на Жилищна сграда ” Венеция”, ул. Свиленица № 2, кв.376 а, п. V , м. ” Буката “, гр. София – инвеститор Камен Иванчев Донев