Отопление, вентилация и климатизация

Изготвяне на експертни становища, консултации и проектиране на:

  • Високотемпературни конвективни отоплителни инсталации
  • Нискотемпературни конвективни отоплителни инсталации
  • Термопомпени инсталации
  • Слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване
  • Инсталации за отопление и охлаждане на директно изпарение VRV и VRF системи
  • Вентилационни и климатични инсталации за кондециониране на микроклимата в помещенията
  • Генератори на топлина. Работещи на течно, твърдо, газообразно гориво и биомаса

Технико-икономически анализ. Консултиране на Инвеститора за оптимален избор на система за подържане на микроклимата, в зависимост от годишния експлоатационен разход и първоначалната инвестиция.