ПРЕДСТАВЯНЕ

“ВИКМАРТ ПРОЕКТ” ЕООД е новосформирана проектантска организация с предмет на дейност: проектиране и консултации в сградното, промишленото и производственото инвестиционно проектиране. При стриктно спазване на нормативната уредба на Република България. Инвестиционното проектиране във всички фази: идеен проект, технически проект, работен проект, авторски и инвеститорски надзор – е поверено на колектив от доказали се инженери с дългогодишен опит и над 1 385 000 m² проектирани РЗП.

“ВИКМАРТ ПРОЕКТ” ЕООД е специализирана в проектирането на различни типове сграда, според функционалното им предназначение:

  • Универсални търговски комплекси
  • Административни сгради
  • Жилищни сгради
  • Семейни и еднофамилни къщи
  • Комплекси от затворен тип
  • Производствени сгради
  • Плувни комплекси и басейни
  • Хотели, ресторанти и закрити гаражи
  • Оранжерии